Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Category : Ubezpieczenia

Każdy posiadacz pojazdu ubezpiecza swój pojazd, a w każdym razie powinien to zrobić. Wszyscy więc mamy polisy, ale nie zawsze wiemy, co w nich jest zawarte i czym różni się jedna polisa od innej. A zatem, po kolei przyjrzymy się dokładniej ich zawartości, czyli poszczególnym składnikom polisy komunikacyjnej.

Pierwszym i obowiązkowym jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC). Wszystkie polisy OC komunikacyjne w Polsce mają taki sam zakres i odpowiedzialność, które są regulowane stosowną Ustawą.

Kogo i od czego chroni OC? Kierujący pojazdem lub posiadacz pojazdu może wyrządzić komuś lub czemuś jakąś szkodę materialną (np. spowoduje wypadek i uszkodzi inny pojazd) lub osobową (np. potrąci pieszego na pasach). Osoba, która spowodowała szkodę jest zobowiązana do jej naprawienia lub wypłaty zadośćuczynienia. Jeśli nie posiada OC – pokrywa szkody z własnych środków, natomiast jeśli posiada stosowną polisę – towarzystwo ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie pokrzywdzonym. Tak więc ubezpieczony bezpośrednio nie otrzymuje odszkodowania, ale towarzystwo ubezpieczeń przejmuje za ubezpieczonego jego zobowiązania.

Wielu klientów traktuje OC komunikacyjne jako kolejny „podatek”, który musi płacić, a nic z tego nie ma. Powiedzmy, że przydarzyło nam się nieszczęście – podczas jazdy po mieście naszym starym fiatem urwało nam się koło. Straciliśmy panowanie na pojazdem i doszło do zderzenia z nowiutkim mercedesem. Naszego samochodu prawie nie ma, a z mercedesa została połowa. Trzeba zapłacić za naprawę mercedesa. To będzie duża kwota. Z własnych środków byłoby trudno ja wypłacić.

Nie chcąc rozwijać szerzej tego tematu wspomnieć tylko należy, że zdarzają się wypadki, gdzie z winy kierującego, osoby ponoszą uszczerbek na zdrowiu, zostają niepełnosprawnymi, lub tracą życie. Jakkolwiek jest to tragedia życiowa, to również pociąga za sobą skutki finansowe w postaci należnych odszkodowań, kosztów leczenia, rehabilitacji, czy rent.

Jeszcze inne spojrzenie – sytuacja, w której ktoś swoim autem uszkodził nasz pojazd. Jeśli sprawca nie miałby OC – musiałby pokryć szkodę. Gdy szkoda jest duża – uzyskanie odszkodowania od prywatnej osoby może być kłopotliwe. Na pewno będzie łatwiejsze od towarzystwa ubezpieczeń.

Warto nadmienić, ze OC posiadaczy pojazdów jest obowiązkowe, a za jego brak karę nakłada z urzędu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na chwilę obecną kara za brak OC powyżej 14 dni dla samochodu osobowego wynosi 3 700 zł.

Kolejnym, już dobrowolnym, składnikiem polisy komunikacyjnej jest Autocasco (AC). To ubezpieczenie chroni nasz pojazd od przeróżnych szkód, które mogą się nam przytrafić, np.: uszkodzenia pojazdu, wypadki z naszej winy, zderzenia (z pojazdami, przedmiotami, zwierzętami), uszkodzenia spowodowane żywiołami (grad, powódź, upadki drzew), aż po kradzież pojazdu.

Czego spodziewamy się po tym ubezpieczeniu? Tego, że w przypadku każdej szkody otrzymamy pełen zwrot kosztów jej naprawy. Nie zawsze tak jest, a to dlatego, że w pogoni za coraz niższą składką skonstruowano uboższe pakiety AC, znacznie różniące się między sobą, nawet w tym samym towarzystwie. Spróbujemy przyjrzeć się tym różnicom.

W Autocasco każde towarzystwo ubezpieczeń określa własne warunki tego ubezpieczenia w dokumencie zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) tj. co jest ubezpieczone, od czego, co jest wyłączone z ochrony, jakie są parametry ubezpieczenia. Poniżej wymienione są najważniejsze parametry, które różnicują konkretne polisy AC.

Suma ubezpieczenia – jest to maksymalna kwota jaką towarzystwo może wypłacić w przypadku szkody. Ustala ją zwykle ubezpieczający i powinna ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu.

Zakres terytorialny – dotyczy miejsca obowiązywania ubezpieczenia: czy tylko w Polsce czy w Europie, a jeśli tak to w jakich krajach? System likwidacji szkody – kosztorysowy i serwisowy. System kosztorysowy – ubezpieczony otrzymuje kwotę odszkodowania wyliczoną na podstawie systemów kosztorysowych. Serwisowy – odszkodowanie liczone jest według kosztów naprawy i cen części według autoryzowanych stacji obsługi danej marki. Dodatkowo należy zadać sobie pytania – czy uwzględniane będą części oryginalne, czy zamienniki? Czy wprowadzona jest amortyzacja części, tj. pomniejszenie wartości części do odszkodowania wraz z wiekiem auta – np. 50% po 10 latach? Czy wprowadzono udział własny – kwota lub procent, o jaki zmniejszone będzie odszkodowanie, np. 10%, albo 2.000 zł. Jaki jest zakres szkód objętych ubezpieczeniem – każda szkoda czy tylko małe szkody np. do 5.000 zł, czy duże szkody np. kradzież lub szkoda całkowita.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW) – jest to ubezpieczenie na wypadek śmierci lub uszczerbków na zdrowiu wynikających z ruchu pojazdu. Ubezpieczający sam określa sumę ubezpieczenia. Ubezpieczonym jest każdy kierowca prowadzący pojazd oraz każdy pasażer. Ubezpieczeni otrzymują świadczenie dla trwałego uszczerbku, a uposażani w przypadku śmierci ubezpieczonych.

Ubezpieczenie Assistance – dotyczy pomocy kierowcy na drodze. W tym ubezpieczeniu zwykle jest wiele różnych wariantów. Najprostsze i najtańsze – to pomoc po wypadku – bezpłatna laweta do przewiezienia rozbitego auta. Wyższe warianty zawierają pomoc nie tylko po wypadku, ale też po awariach na drodze.

Istotnymi parametrami są: suma ubezpieczenia, zakres terytorialny, zdarzenia po jakich przysługuje pomoc, limity kilometrów holowania, limity minimalnej odległości od miejsca zamieszkania, kto decyduje o miejscu docelowym holowania, czy przysługuje auto zastępcze, na jak długo i w jakich przypadkach?

To ubezpieczenie w wariantach bogatszych pozwala ze spokojem wybrać się w każdą podróż, czy to w codziennym korzystaniu z pojazdu, czy na wakacje w Polsce, czy na zagraniczne wojaże.

Dodatkowymi składnikami ubezpieczenia, które mogą znaleźć się na polisie, są: Ubezpieczenie szyb samochodowych, Ochrona utraty zniżek, Ubezpieczenie bagażu podróżnego, Ubezpieczenie kluczyków i dokumentów i Zielona Karta.

Każdy polisa komunikacyjna jest dobra pod warunkiem, że wiemy, jakiej ochrony oczekujemy. Czy mamy nowe auto i zakres AC musi być najlepszy, czy trochę starsze i obawiamy się tylko drobnych uszkodzeń? Czy wyjeżdżamy za granicę i przeraża nas wizja awarii auta w nieznanym kraju? Na te i inne pytania powinniśmy znać odpowiedź przed zawarciem ubezpieczenia, a nie po szkodzie, tak aby wiedzieć co dokładnie zawiera nasza polisa.


Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930